Wijziging ziektekosten


Tot nu toe betaalde WTH de premie van de collectieve ziektekostenverzekering bij Achmea altijd vooruit en werd deze premie vervolgens maandelijks bij de werknemers ingehouden.

Het voordeel hiervan was dat de werknemer hierdoor 4 procent extra korting kreeg.

  • 3 procent omdat WTH het bedrag in januari vooruit betaalde voor het hele jaar
  • 1 procent omdat de werkgever voor alle werknemers in één keer betaalde.

Nadeel van deze werkwijze is dat alle TBI bedrijven samen in januari in totaal € 7,7 miljoen moesten betalen aan Zilveren Kruis Achmea en zij dit bedrag gedurende het jaar pas terugkregen door inhoudingen op de loonstroken.

Omdat deze vooruitbetaling in de huidige tijd te veel beslag legt op het kapitaal van de bedrijven heeft TBI besloten dat betaling van de collectieve ziektekostenverzekering met ingang van 2014 niet langer via de TBI bedrijven plaats zal vinden, maar rechtstreeks door de werknemer aan Zilveren Kruis Achmea (per maand) betaald moet gaan worden.

Dit betekent helaas wel dat de korting van 4 procent met ingang van 2014 zal komen te vervallen. De collectieve ziektekosten verzekering zal wel blijven bestaan, waarbij de deelnemers kunnen blijven profiteren van de overeengekomen voordelen en kortingen.

De komende tijd zullen wij je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Mocht je hierover nog vragen hebben, loop dat gerust even binnen bij Leon Lemmers.

Publicatiedatum: 10 oktober 2013
Deel deze pagina via: