Heeft WTH een sponsoringbeleid?

Sponsorbeleid WTH

WTH vindt het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Door middel van sponsoring verbindt WTH haar naam aan bepaalde maatschappelijke activiteiten.

Sponsoring is echter niet geheel vrijblijvend, het is een middel om onze naamsbekendheid te vergroten en moet derhalve ook voor ons een meerwaarde hebben (naamsvermelding, advertentieruimte etc.). Wij verbinden onze naam alleen aan activiteiten die een relatie hebben met het doel en de doelgroepen van onze organisatie. Aanvragen van organisaties/ doelen buiten ons werkgebied worden niet in behandeling genomen.

Uitsluitend verzoeken die aan onderstaande criteria voldoen worden inbehandeling genomen.


 • De sponsoring moet verbonden zijn aan één van de 3 sponsorgebieden waarop WTH zich richt: Maatschappelijk Verantwoord (duurzaamheid), Sport en Regio Dordrecht.
 • Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van WTH
 • Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit.
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
 • WTH sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
 • WTH sponsort geen sporten met een hoog risicogehalte.
 • WTH sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs.
 • WTH sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
 • WTH sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties.
 • WTH gaat geen sponsorverplichtingen aan die een langere looptijd hebben dan 3 jaar.
 • WTH gaat geen sponsorverplichtingen aan met stilzwijgende verlenging.
 • WTH sponsort binnen de beschikbare jaarbudgetten
Sponsorverzoeken kunnen per e-mail worden aangevraagd bij Karin Schippers: schippers@wth.nl. Vermeld in uw aanvraag de activiteit, het doel, de gewenste bijdrage en uw NAW-gegevens.


Alle aanvragen worden getoetst aan ons sponsorbeleid. De beoordeling van uw aanvraag zal u telefonisch of per e-mail worden meegedeeld. Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met: Karin Schippers: 078-6525068.

Deel deze pagina via:
Wat is een Master / Master regeling?Bij een Master / Master regeling heeft iedere ruimte ...
Wat is een Master / Slave regeling?Een Master / Slave regeling bestaat uit...
UMR Vario Meer informatie over de UMR regeling