Indien er met glycol wordt gewerkt, moet je dan voorzorgsmaatregelen nemen?

Ja, want glycol kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Hierbij kan je o.a denken aan handschoenen, veiligheidsbril en het afdekken van het vloeroppervlak.

Deel deze pagina via:
Wat is een Master / Master regeling?Bij een Master / Master regeling heeft iedere ruimte ...
Wat is een Master / Slave regeling?Een Master / Slave regeling bestaat uit...
UMR Vario Meer informatie over de UMR regeling