Werken jullie met BIM?

Steeds meer werken worden ontworpen in BIM. Wateerst beperkt bleef tot het aanleveren van Revit families* aan uals klant is uitgegroeid tot een toenemende vraag naar het vollediguitwerken van vloerverwarmingsinstallaties in Revit.

We zijn al enkele jaren actief aan de slag met Revit en BIM en inmiddels wordthet tijd om uit te breiden.  We hebben sinds kort een Revitmodelleur in dienst en we zullen op korte termijn meer ontwerpers gaanopleiden om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Hoe gaan we te werk?
Wanneer een project uitgewerkt moet worden in Revit ontvangen wij hetbouwkundig model van onze klant. Dit model wordt gebruikt om onze installatiesin te modelleren. We werken het vloerverwarmingspatroon (leidingen) uit, plaatsende verdeler en sluiten deze op elkaar aan. Verder worden er, indien gevraagd,thermostaten en regelapparatuur in het model geplaatst.

Als eindproduct leveren wij een IFC en/of Revit bestand aan.

Wilt u zelf modelleren met onzeproducten? Geen probleem, download de Revit families van de WTH verdelers enregelingen via deze link: Downloadcentrum van WTH

* specifieke 3D Revit modellenvan een product


Deel deze pagina via:
Wat is een Master / Master regeling?Bij een Master / Master regeling heeft iedere ruimte ...
Wat is een Master / Slave regeling?Een Master / Slave regeling bestaat uit...
UMR Vario Meer informatie over de UMR regeling