Wat is een Master/Slave regeling?

Een Master/Slave regeling bestaat uit een Hoofdthermostaat (Master) en één of meer Thermostaten (Slave) die afhankelijk is (zijn) van wat de hoofdthermostaat bepaald.

Principe:
Er is sprake van een Master/Slave regeling wanneer er een zg. Hoofdthermostaat (Master) in een gebouw gemonteerd is die voor de hele woning bepaald of er wel of niet verwarmd moet worden. Deze Hoofdthermostaat wordt bij voorkeur in een voor de woning representatieve referentieruimte geplaatst. Voor een woning is het gebruikelijk dat als referentieruimte wordt gekozen voor de hoofdwoonruimte, bijv. de woonkamer. In de overige vertrekken van de woning zijn bij een Master/Slave regeling thermostaten geplaatst die het mogelijk maken om deze ruimte naar wens “na te regelen”.

Bij deze “opstelling” zijn dus de overige vertrekken voor hun warmtevoorziening afhankelijk van de warmtebehoefte in de Hoofd/referentieruimte.

Praktijkvoorbeeld:

  • De hoofdthermostaat (master) gemonteerd in de woonkamer heeft bepaald dat er verwarmt moet worden en staat bijvoorbeeld ingesteld op 21°C.
  • In de werkkamer is een (slave) thermostaat gemonteerd.
  • Op dit moment is er in de werkkamer geen warmte gewenst. Door de (slave) thermostaat lager te zetten kan dat worden gerealiseerd.
  • De woonkamer heeft de, op de hoofdthermostaat (master) ingestelde, temperatuur bereikt en schakelt uit.
  • In de werkkamer wordt nu wel warmte gewenst. De (slave) thermostaat wordt omhoog gedraaid.
  • De hoofdthermostaat (master) in de woonkamer heeft haar ingestelde temperatuur al bereikt (zie punt 4) en heeft voor de gehele woning de verwarming stopgezet.
  • Ondanks dat de (slave) thermostaat in de werkkamer vragend staat wordt deze niet verwarmd.
  • Pas als de hoofdthermostaat (master) in de woonkamer weer om warmte vraagt, zal de werkkamer (als deze nog steeds om warmte vraagt) worden voorzien van warmte.

Slimme thermostaten die momenteel erg hot zijn beperken zichtot een master/slave regeling. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of wedeze slimme thermostaten kunnen laten communiceren met onze UMR om zo toch eenmaster/master regeling te kunnen aanbieden. (voor meer informatie neem contact met ons op 078-6510640)


Deel deze pagina via:
Wat is een Master / Master regeling?Bij een Master / Master regeling heeft iedere ruimte ...
Wat is een Master / Slave regeling?Een Master / Slave regeling bestaat uit...
UMR Vario Meer informatie over de UMR regeling