Wat is het verschil tussen laminaire en turbulente stroming en welk stromingstype heeft de grootste warmteoverdracht?

Bij laminaire stroming bewegen de lagen van de vloeistof zich parallel ten opzichte van elkaar. Er vindt niet of nauwelijks stroming loodrecht op de hoofdstroom plaats. De tegenpool van laminaire stroming is turbulente stroming.

Laminaire stroming vindt vooral plaats bij lage stroomsnelheden. Wordt de snelheid groter, dan kan het type stroming ineens turbulent worden. Het moment waarop laminaire stroming overgaat in turbulente en andersom, wordt gekarakteriseerd door het dimensieloze getal van Reynolds.

Turbulente stroming kenmerkt zich door het wervelende karakter; de stroming loopt niet netjes gelaagd, maar verplaatst zich grillig. Er vindt veel stroming loodrecht op de hoofdstroom plaats.

Turbulente stroming vindt plaats bij hogere stroomsnelheden. Wordt de snelheid kleiner, dan kan het type stroming omslaan naar laminair.

In het algemeen is de stromingsweerstand voor turbulente stroming groter dan voor laminaire stroming. Door de grillige bewegingen is de menging in een turbulente stroming veel sterker dan in een laminaire stroming, waardoor de overdracht van warmte ook beter is.

Deel deze pagina via:
Wat is een Master / Master regeling?Bij een Master / Master regeling heeft iedere ruimte ...
Wat is een Master / Slave regeling?Een Master / Slave regeling bestaat uit...
UMR Vario Meer informatie over de UMR regeling