Energieverschillen Meander- en Slakkenhuispatroon

Het energieverbruik van een vloerverwarmingsgroep is niet direct gekoppeld aan en legpatroon, maar aan het doorstromend debiet en temperatuurverschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur. WTH promoot al jaren lang om grote debieten te hanteren en levert niet voor niets haar standaard buis met een inwendige diameter van 13,2 mm.  Hierdoor kan een groter debiet verplaatst worden met een geringere afkoeling over dezelfde leidinglengte als bij een kleinere diameter tot gevolg. Het resultaat is dat de aanvoertemperatuur daarmee iets lager kan zijn, hetgeen gunstig is voor duurzame warmte-opwekkers.

Immers als een slakkenhuispatroon minder energie verbruikt dan een meanderpatroon dan zou dat tot gevolg hebben dat er ook minder energie aan de ruimte wordt afgegeven, met als gevolg dat de ruimte niet comfortabel warm wordt. Wordt de ruimte met het slakkenhuispatroon wel warm wordt dan zou het meanderpatroon de ruimte bij een meerverbruik aan energie dus te warm maken, hetgeen gecompenseerd kan worden door het verlagen van de aanvoertemperatuur.

Volgens mij zijn beiden niet waar. In het meanderpatroon zullen de leidingen bij het venster meer warmte afgeven dan het slakkenhuispatroon gemiddeld levert en verder in de ruimte geven de leidingen van het meanderpatroon minder af, met als resultaat dat de afgiftes meer aan de toegepaste leidinglengte gerelateerd zijn dan aan het patroon waarin verlegd is.
Mocht in voor- en naseizoen enig discomfort bij het venster optreden en is in de rest van de ruimte het comfort nog niet direct belangrijk dan kost het opvangen van het  discomfort met een meanderpatroon minder energie omdat slechts een klein deel van de vloer verwarmd hoeft te worden en kan dit met de toevoer van een relatief lage watertemperatuur. Met het slakkenhuispatroon wordt dan de gehele vloer egaal verwarmd, net iets te koud voor het gewenste comfort bij het venster en net iets te warm in de rest van de ruimte. In die situatie zal de aanvoertemperatuur snel verhoogd worden om het comfort nabij het venster te verbeteren, met een onnodig hogere ruimtetemperatuur tot gevolg.

Deel deze pagina via:
Wat is een Master / Master regeling?Bij een Master / Master regeling heeft iedere ruimte ...
Wat is een Master / Slave regeling?Een Master / Slave regeling bestaat uit...
UMR Vario Meer informatie over de UMR regeling