WTH praat op hoog niveau mee over duurzame inzetbaarheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidorganiseert in 2012 een aantal topontmoetingen met zo’n 100 bedrijven die werkmaken van de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Ook WTH is voor dezebijeenkomsten uitgenodigd!

Duurzame inzetbaarheid
WTH is door het ministerie speciaal uitgezocht om aan de sessies deel tenemen, vanwege de bijzonder positieve manier waarop wij omgaan met het fenomeenduurzame inzetbaarheid. In 2010 hebben wij als WTH een groot project gedaan inhet kader van Sociale Innovatie, om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Ditproject werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.

Hoog niveau
Woensdag 4 juli jl. was er weer zo’n inspirerende bijeenkomst op hoog niveau,waar René Schoenmakers namens WTH naar toe is gegaan. WTH was het op één nakleinste bedrijf dat aanwezig was bij deze bijeenkomst. Verder waren erdirecteuren aanwezig van onder andere Akzo Nobel, Unilever, Schiphol, GGZ,ANWB, KPMG en Nissan. De bedrijven praatten met name over corrigerendemaatregelen, zoals niet snoepen, kleinere teams, meer traplopen, in huissporten en een plattere organisatie.

WTH heeft aangegeven veel te hebben gedaan aan preventievemaatregelen, zoals het vereenvoudigen van processen, dubbel werk weghalen,minder problemen veroorzaken, goed luisteren naar werknemers en faalkosten enstress wegnemen. Hierdoor worden werknemers productiever en ervaren hun werkals leuker en minder stressvol.

Duurzaam ondernemen
De heer Tex Gunnink, lid van de raad van Bestuur van AKZO Nobel, sprak tijdensdeze derde bijeenkomst met name over het geheel van Duurzaam ondernemen,Duurzaam opleiden en Duurzame Inzetbaarheid. Ook in dit verhaal hebben we alsWTH veel voorbeelden kunnen geven wat Duurzaam Ondernemen volgens ons inhoudt.

Publicatiedatum: 17 juli 2012
Deel deze pagina via: