Talenten en Competentie ManagementBinnen WTH gaan we breder gebruik maken van de TMA talenten analyse. Bij mogelijke wisselingen van functies en taken en nieuw personeel willen wij deze analyse in gaan zetten om vooraf een goed beeld te hebben van die persoon. Wanneer je vooraf de competenties en talenten weet, kun je een beter beeld vormen of de persoon de nieuwe functie of de nieuwe taken goed aankan en dus het plezier en de motivatie in het werk behoudt.

Vaak is het lastig om intern een goed beeld te krijgen van wat er exact nodig is voor een gezonde groei. De tijd ontbreekt voor een researchmatige en grondige analyse. Bovendien is het gecompliceerd om dit zelf op een werkelijk onpartijdige wijze te organiseren. Daar kan een TMA talentenanalyse bij helpen, door het in kaart brengen van het aanwezige potentieel en met advies over wat ter vervolmaking gewenst is en getraind kan worden.

Hieronder staat een grafische weergave van de uitkomst van een analyse

Maak gebruik van alle aanwezige kwaliteiten

Er komt wat op organisaties af tegenwoordig! Zaken als automatisering, een dynamische en vaak lastig voorspelbare afzetmarkt, concurrentie en continu wisselende regelgeving maken het ondernemen al lastig genoeg. Het helpt ontzettend wanneer de mensen goed voorbereid zijn op die ontwikkelingen. Dat kán ook, wanneer talent de ruimte krijgt om te excelleren.

Veel bedrijven hebben meer in huis dan ze zich realiseren. De analyse dient om dat potentieel te ontdekken en vervolgens het optimaal inzetten van die kwaliteiten. Mensen motiveren staat daarbij voorop. Dat geeft de beste en meeste resultaten, zowel op korte als langere termijn.

Publicatiedatum: 11 oktober 2013
Deel deze pagina via: