Als er met glycol wordt gewerkt, moet je dan voorzorgsmaatregelen nemen?

Ja, want glycol kan schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Zorg voor goede bescherming, onder meer met handschoenen, een veiligheidsbril en door het vloeroppervlak af te dekken.