Hoe gaan we te werk?

De functionaliteit Buffergroepen vereist zorgvuldige afstemming tussen klant en WTH.

 1. De klant heeft plattegronden van de betreffende woning(en), (berekeningen voor) het benodigde vermogen voor zowel verwarmen als koelen, merk en type warmtepomp en het temperatuurstraject van de installatie paraat.
   
 2. De klant vraagt naar een Quickscan formulier en vult de relevante data in ter bepaling van de haalbaarheid van Buffergroepen. Evt. kan WTH om assistentie gevraagd worden.
   
 3. Na de Quickscan wordt samen met de klant de uitkomst besproken. Evt. verbetermaatregelen t.b.v. de haalbaarheid van het toepassen van Buffergroepen worden bekeken. Het voorstel wordt verwerkt in een projectspecifieke offerte* waarin alle uitganspunten en voorwaarden worden benoemd.
   
 4. Na formele opdracht ontvangt WTH van de klant de gegevens van de definitief geselecteerde warmtepomp voor het project en zal WTH het definitief berekenen van de toepassing van Buffergroepen uitvoeren.
   
 5. WTH stemt de resultaten van toewijzen Buffergroepen met de klant af.
   
 6. Na goedkeuring door de klant van het overeengekomen installatieontwerp, zal WTH de buffergroepen aangeven op de werktekeningen.
   
 7. WTH verzorgt het prefabriceren van de UMR2 regelaars op bouwnummer. Elke UMR regelaar wordt door WTH voorzien van de woningspecifieke instellingen.
   
 8. WTH verzorgt de montage van de UMR2 regelaar en levert de installatie op conform afspraken. Inbedrijfstelling warmtepomp en testen warmtepomp is geen onderdeel van de leverings- en montageomvang van WTH.

* De functionaliteit Buffergroepen wordt optioneel aangeboden en is geen standaard onderdeel van de UMR2 regelaar.