cover

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De producten van WTH zijn van nature al duurzaam, maar wij nemen ook onze verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van onze medewerkers en de zorg voor het milieu. Zo besteden we 10% van onze inkoop uit aan de sociale werkplaats, werken we samen met lokale en regionale partijen en zijn we deelnemer en partner van Fairtrade Gemeente Dordrecht.

Duurzaamheidsbeleid

Ons duurzaamheidsbeleid is gericht op onze producten en diensten én op onze bedrijfsvoering. Als leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid gebruiken wij de CO₂- en MVO prestatieladder. Daarnaast gebruiken we de ISO 14001 (Milieu), de ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), de ISO 31000 (Risk Management), de IKM 3000 (Klachtenmanagement) en de ISO 18001 (Arbeidsomstandigheden). 

CO2-prestatieladder

We zijn er trots op dat we op 1 september 2011, geheel op eigen kracht, het hoogste niveau (niveau 5) van de CO₂-prestatieladder hebben behaald. WTH is het eerste bedrijf in Nederland dat hier in één keer in is geslaagd! Met dit certificaat tonen we aan dat we CO₂-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Een aantal voorbeelden:
  • Ons wagenpark is uitgerust met energielabel A auto’s en elektrische auto’s.
  • Onze behuizing heeft de energie-award 2008 behaald en heeft een A++ kwalificatie.
  • Naast het gescheiden aanleveren van afval, richten wij ons met name op het duurzaam produceren, transporteren en monteren van onze buizen.
  • Onophoudelijke innovatie brengt de hoeveelheid afval terug. Wij houden rekening met de CO₂-footprint van leveranciers en kopen duurzaam in.
  • Het bewustzijn van energiekosten bij onze medewerkers is sterk toegenomen.