Duurzaamheid

De producten van WTH zijn van nature duurzaam, maar wij nemen ook onze verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van onze medewerkers en de zorg voor het milieu. Zo besteden we 10% van onze inkoop uit aan de sociale werkplaats, werken we samen met lokale en regionale partijen en zijn we deelnemer en partner van Fairtrade Gemeente Dordrecht. Onze huisvesting behaalde de energie-award 2008 en heeft een A++ kwalificatie.

Duurzaamheidsbeleid

Ons duurzaamheidsbeleid is gericht op onze producten en diensten én op onze bedrijfsvoering. Als leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid gebruiken wij de CO₂- en MVO prestatieladder. Daarnaast gebruiken we de ISO 14001 (Milieu), de ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), de ISO 31000 (Risk Management), de IKM 3000 (Klachtenmanagement) en de ISO 18001 (Arbeidsomstandigheden). 

CO2 prestatieladder

Sinds 1 september 2011 zijn we in het bezit van het CO₂-bewust Certificaat niveau 5, de hoogste trede van de CO₂-prestatieladder. Met dit certificaat tonen we aan dat we CO₂-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit geldt voor ons kantoor, op de bouwplaats en ons wagenpark. Een reductieplan zorgt er voor dat we bewuster en zuiniger omgaan met energie. Hierbij speelt zowel ons eigen bewustzijn, als het bewustzijn bij onze omgeving, onze partners, een rol. 

Onze speerpunten:

WTH neemt eigen initiatieven

WTH is al jaren in het bezit van het CO2-bewust Certificaat niveau 5, de hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Eén van de voorwaarde is dat je als bedrijf moet deelnemen aan brede initiatieven die bijdragen aan de CO2-reductie. Als marktleider lopen we liever voorop dan dat we volgen. Daarom nemen wij zelf initiatief en zijn wij twee projecten gestart.

Downloads