Ons duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid en circulariteit zijn één van de belangrijkste speerpunten van WTH. We nemen een actie rol in de energietransitie met modulaire en digitale producten en diensten. Onze producten  zijn van nature duurzaam, maar wij nemen ook onze verantwoordelijkheid als het gaat om het welzijn van onze medewerkers en de zorg voor het milieu. Een deel van onze producten wordt geproduceerd en geassembleerd door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Onze huidige huisvesting behaalde in 2008 de energie-award en heeft een A++ kwalificatie. Het was destijds één van de duurzaamste gebouwen van Nederland. Ook ons nieuwe pand in Capelle aan de IJssel voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Duurzaamheidsbeleid

Ons duurzaamheidsbeleid is gericht op onze producten en diensten én op onze bedrijfsvoering. Als leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid gebruiken wij de CO2- en MVO prestatieladder. Daarnaast gebruiken we de ISO 14001 (Milieu), de ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), de ISO 31000 (Risk Management), de IKM 3000 (Klachtenmanagement) en de ISO 18001 (Arbeidsomstandigheden). 

CO2 prestatieladder

Sinds 1 september 2011 zijn we in het bezit van het CO2-bewust Certificaat niveau 5, de hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Met dit certificaat tonen we aan dat we CO2-bewust handelen in onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Dit geldt voor ons kantoor, op de bouwplaats en ons wagenpark. Een reductieplan zorgt er voor dat we bewuster en zuiniger omgaan met energie. Hierbij speelt zowel ons eigen bewustzijn, als het bewustzijn bij onze omgeving, onze partners, een rol. 

Onze speerpunten:

Ketenanalyse

In onze ketenanalyse richten we ons met name op het gebruik van de vloerverwarmingssystemen door de eindgebruikers.
Binnen WTH tellen we graag met “groepen vloerverwarming”. Bij het produceren en installeren van de vloerverwarmingsbuis en de –verdelers wordt er ongeveer 25 kg CO2 uitgestoten. Ga eens uit van een levensduur van 25 jaar (die in werkelijkheid veel langer is), dan betekent dit dat per groep vloerverwarming per jaar 1 kg CO2 wordt uitgestoten voor het produceren en installeren. Uit onderzoeken in Nederland blijkt dat er per groep vloerverwarming per jaar ongeveer 600 kg CO2 wordt uitgestoten. Dit is een veelvoud van de uitstoot tot en met de installatie van de systemen.

Doordat verwarmingssystemen in het algemeen voor een groot deel bestaan uit metalen componenten zal er roestvorming optreden. Ook zal zuurstof door allerlei minuscule gaatjes doordringen tot het systeem. Deze twee fenomenen leiden ertoe dat het rendement van een vloerverwarmingssysteem met tientallen procenten zal afnemen (vergelijk met het toenemend brandstofverbruik van een auto bij achterstallig onderhoud of storingen).

We richten daarom onze inspanningen op technieken, producten en diensten om het energiegebruik door de eindgebruiker te optimaliseren en het rendement te verhogen.
Denk hierbij aan de inzet van steeds meer slimme regelingen, (corrosievrije) kunststof, reductie vervuiling en lucht in de leidingen, energiearme pompen, onderhoud aan de systemen en goede inregeling ervan.

Ketensamenwerking en Initiatief

De onderwerpen zoals genoemd in de ketenanalyse bespreken we met onze ketenpartners om zo op een veel grotere schaal een positieve impact te kunnen hebben.
Inmiddels heeft WTH de afgelopen decennia honderdduizenden woningen voorzien van vloerverwarming waar inmiddels, vanwege steeds betere technieken, grote voordelen te behalen zijn op het gebied van CO2-reductie.

Initiatieven

WTH neemt actief deel aan initiatieven die tot doel hebben om de CO2-uitstoot bij de eindgebruikers terug te dringen. Samen met ketenpartners ontwikkelen we slimme en innovatieve concepten en adviseren we de eindgebruikers hoe energie te besparen.

Trigger

We bevragen onze stakeholders, inclusief ons eigen personeel, om te komen met goede ideeën om de CO2-uitstoot te kunnen reduceren. Zo zijn we bezig met waardestroom-analyses om toegevoegde waarde te kunnen laten toenemen, denken we mee om energie-efficiënte oplossingen te vinden, etc.

Scope 1 en 2 Emissies inclusief lange termijn doelstellingen tot en met 2021

Scope 3 Emissies

We hebben de doelstelling om de CO2-uitstoot als gevolg van het gebruik van vloerverwarmingssystemen op de lange termijn terug te dringen met 1%. Dit betekent een grote CO2-reductie voor Nederland

Downloads