Veiligheid

WTH ZET VEILIGHEID OP 1

Bij WTH staat Veiligheid altijd en overal op nummer 1. Dat doen we door te werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijnen, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want, het bewust veilige gedrag van onze mensen is de basis van onze strategie.

SAMEN STILSTAAN BIJ VEILIGTIJD TIJDENS BEWUST-VEILIG DAG

Jaarlijks staan we binnen alle TBI-ondernemingen  stil bij wat veilig werken voor ons betekent tijdens de Bewust-veilig dag. En dat doen we niet alleen. De brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland sporen al hun leden aan om hier aan mee te werken. Een sterk initiatief, waarbij wij ons graag aansluiten. 

VEILIGHEIDSLADDER

De bouw telt nog steeds té veel ongevallen. Per 1 januari 2022 heeft Veiligheid in Aanbesteding (VIA) zijn intrede in de bouw. De ondertekenaars van de Gouvernance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) waren hier al sinds 2017 mee bezig. Hierdoor zien sommige tenders er anders uit. De Veiligheidsladder wordt vervangen door de Safety Culture Ladder (SCL). De SCL kan flink doorwerken in de keten. In aanbestedingen van de GCVB-ondertekenaars zal er straks gevraagd worden om een bewijsmiddel van trede twee op de SCL. Daar moet iedereen die met het project te maken heeft aan voldoen; opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers, architecten en ingenieursbureaus.

De SCL geeft de verschillende niveaus en de bijbehorende houding tegenover veiligheid aan. De SCL maakt de te nemen stappen hierbij inzichtelijk. Het gebruik van de veiligheidswaarden en de richtlijnen werkt hier ook sterk aan mee.
WTH heeft in 2021 als één van de eerste bedrijven trede 3 behaald van de Veiligheidsladder (SCL) en deze is onlangs na een audit opnieuw goedgekeurd. Wij werken verder aan ons doel om in 2022 trede 4 te behalen.

Bekijk het certificaat

ONZE VEILIGHEIDSWAARDEN

De waarden die TBI hanteert op het gebied van veiligheid, zijn samengevat in vijf verschillende pijlers. Het zijn de bouwstenen van ons veiligheidsprogramma. Ze worden toegepast bij iedere TBI-onderneming. Dat maakt dat de waarden onderdeel zijn van onze algehele cultuur. 


TBI VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Naast de veiligheidswaarden hanteren we binnen TBI ook de veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn geeft de TBI-onderneming richting voor het managen van de veiligheid. De richtlijn bestaat uit vier verschillende onderdelen, waarbij we incidenten blijven terugdringen, leren van eerdere incidenten, een toonaangevende positie ambiëren en samen sterk staan door middel van een gezamenlijke veiligheidsaanpak. 

GENERIEKE POORTINSTRUCTIE

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grote bouwplaatsen in Nederland! De GPI vervangt alle algemene veiligheidsinstructies die nu overal apart worden gegeven. Om toegang te krijgen tot de bouwplaatsen moet men de nieuwe GPI volgen en de toets hebben behaald. Onze collega's zijn er klaar voor. 

Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Sindsdien hebben steeds meer organisaties zich aangesloten bij de Governance Code.

TBI VEILIG APP

Binnen TBI is een eigen veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin kunnen alle TBI-medewerkers én onderaannemers meldingen maken van veilige én onveilige situaties. Daarnaast worden er verschillende toolboxen en zogenaamde 'leren van..' kaarten toegevoegd. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar zorgen dat het aantal ongevallen steeds verder afneemt.

Veiligheid | TBI