Veiligheid

WTH ZET VEILIGHEID OP 1

Bij WTH staat Veiligheid altijd en overal op nummer 1. Dat doen we door het werken conform de TBI-Veiligheidsrichtlijnen, door te investeren in trainingen en opleidingen, door goede veiligheidsprocedures te hanteren en te investeren in veilig materiaal. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Want, het bewust veilige gedrag van onze mensen is de basis van onze strategie.

SAMEN STILSTAAN BIJ VEILIGTIJD TIJDENS BEWUST-VEILIG DAG

Ieder jaar staan we binnen alle TBI-ondernemingen stil bij wat veilig werken voor ons betekent. En dat doen we niet alleen. De brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben besloten om 24 maart 2021 tot landelijke Bewust-veilig dag” uit te roepen. Zij hebben al hun leden aangespoord om hier aan mee te werken. Een sterk initiatief, waarbij wij ons graag aansluiten. Het thema is dit jaar: Trots op veiligheid.

VEILIGHEIDSLADDER

Naast de veiligheidswaarden en veiligheidsrichtlijn wordt ook de Veiligheidsladder toegepast. Deze ladder geeft de verschillende niveaus en de bijbehorende de houding tegenover veiligheid aan. WTH ambieert om in de toekomst de hoogste treden in de ladder te behalen. De ladder maakt de te nemen stappen hierbij inzichtelijk. Het gebruik van de veiligheidswaarden en de richtlijnen werkt hier ook sterk aan mee.

Op 2 juli 2021 vond de audit plaats voor de Veiligheidsladder. Deze audit richt zich vooral op veiligheidsgedrag & -cultuur binnen de organisatie. Wij zijn er trots op dat wij als één van de eerste bedrijven trede 3 behaald hebben van de Veiligheidsladder. Ons doel is om volgend jaar trede 4 te behalen.

ONZE VEILIGHEIDSWAARDEN

De waarden die TBI hanteert op het gebied van veiligheid, zijn samengevat in vijf verschillende pijlers. Het zijn de bouwstenen van ons veiligheidsprogramma. Ze worden toegepast bij iedere TBI-onderneming. Dat maakt dat de waarden onderdeel zijn van onze algehele cultuur. 


TBI VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Naast de veiligheidswaarden hanteren we binnen TBI ook de veiligheidsrichtlijn. Deze richtlijn geeft de TBI-onderneming richting voor het managen van de veiligheid. De richtlijn bestaat uit vier verschillende onderdelen, waarbij we incidenten blijven terugdringen, leren van eerdere incidenten, een toonaangevende positie ambiëren en samen sterk staan door middel van een gezamenlijke veiligheidsaanpak. 

GENERIEKE POORTINSTRUCTIE

Vanaf 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht voor toegang op alle grote bouwplaatsen in Nederland! De GPI vervangt alle algemene veiligheidsinstructies die nu overal apart worden gegeven. Om toegang te krijgen tot de bouwplaatsen moet men de nieuwe GPI volgen en de toets hebben behaald. Onze collega's zijn er klaar voor. 

Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Sindsdien hebben steeds meer organisaties zich aangesloten bij de Governance Code.

TBI VEILIG APP

Binnen TBI is een eigen veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin kunnen alle TBI-medewerkers én onderaannemers meldingen maken van veilige én onveilige situaties. Daarnaast worden er verschillende toolboxen en zogenaamde 'leren van..' kaarten toegevoegd. Zo kunnen we van elkaar leren en met elkaar zorgen dat het aantal ongevallen steeds verder afneemt.

Veiligheid | TBI