Rekenen aan Buffergroepen

Op basis van de volgende informatie kan er in een vroeg stadium met behulp van vuistregels bepaald worden of buffergroepen toepasbaar zijn in het desbetreffende project/woning:

  1. Het minimale vermogen van de warmtepomp na terugmoduleren.
  2. Het temperatuurtraject van de installatie.
  3. Een inschatting van het kleinst mogelijk gevraagde vermogen bij zowel verwarmen als koelen.

Met twee simpele rekenvoorbeelden schetsen we de context van het bepalen of Buffergroepen wel of niet mogelijk zijn. Let op, deze getallen zijn geheel fictief om het eenvoudiger te maken.

Rekenvoorbeelden

Scenario 1:
Het minimale vermogen van de warmtepomp na terugmoduleren = 1000 Watt
Het temperatuurstraject = 38°C aanvoer en 31°C retour

De formule Q = m . c . ΔT geeft een benodigd vloeroppervlakte van 21 m2 voor voldoende buffercapaciteit in de vloerverwarming (met een h.o.h. afstand van 150 mm). De warmtepomp kan dan gegarandeerd minimaal 10 minuten de warmte kwijt. Bij warmtevraag van bijvoorbeeld alleen een kleine slaapkamer van 6 m2, is er naast deze groep vloerverwarming elders in de woning nog 15 m(of 100m buis) nodig voor voldoende buffercapaciteit. In de praktijk zijn dat 1 a 2 groepen vloerverwarming die als Buffergroep geselecteerd worden en bijspringen.

Scenario 2:
Het minimale vermogen van de warmtepomp na terugmoduleren = 2000 Watt
Het temperatuurstraject = 38°C aanvoer en 31°C retour

In dit scenario is het benodigde vloeroppervlakte 49 m2. Dezelfde kleine slaapkamer van 6 m2 biedt slechts 12% van de totaal benodigde buffercapaciteit. Voor de overige 43 m2 vloeroppervlakte zijn dusdanig veel groepen vloerverwarming nodig, dat de inzet van Buffergroepen het doel voorbij schiet. WTH adviseert in dit geval de toepassing van een Buffervat, of een gecombineerde oplossing van een buffervat en Buffergroepen.

Scenario 3:
Het minimale vermogen van de warmtepomp na terugmoduleren = 2000 Watt 
Het temperatuurstraject = 38°C aanvoer en 31°C retour
Totale oppervlakte woning = 40 m2

Dit is dezelfde berekening als scenario 2, maar dan met een kleine (studenten) woning als voorbeeld. Hier is de totale vloeroppervlakte van de woning kleiner dan de benodigde buffercapaciteit voor de warmtepomp. Hier is de inzet van Buffergroepen nooit toereikend en is een buffervat vereist. Of uiteraard een gecombineerde oplossing van een buffervat en Buffergroepen.