De WTH Vriescelverdeler P2050 is specifiek ontworpen voor vriescelinstallaties, die in de regel met een dermate lage watertemperatuur werken dat er continu condensatie op de regelunit en appendages plaatsvindt. Omdat alle componenten uit corrosie-vast materiaal zijn gemaakt zal de condensatie niet tot verslechtering van of schade aan de regelunit leiden, waardoor (op termijn) ook geen onnodig verlies van systeemwater optreedt. 

De vriescelverdeler wordt compleet geassembleerd geleverd met A-label circulatiepomp (type UPM3) en per groep een kogelafsluiter in de aanvoer en retour. In de retouraansluiting is een messing staafthermometer opgenomen om per groep te kunnen controleren of de retourtemperatuur niet beneden het vriespunt daalt.
Voor regeling van de aanvoertemperatuur is een driewegklep toegevoegd die wordt aangestuurd door een hydraulische regeling met voeler in de secundaire aanvoer. Ter beveiliging tegen een te hoge druk in de installatie bevat de verdeler een overstortventiel.

Geleverd inclusief: