Wat is het gevolg van de hart op hart afstand van vloerleidingen voor het op te nemen vermogen voor vloerkoeling?

Hoe dichter de leidingen op elkaar liggen, des te meer koelvermogen vloerkoeling kan realiseren. Daar staat echter tegenover dat de winst in op te nemen vermogen steeds kleiner wordt, naarmate de leidingen dichter op elkaar liggen.

Dit betekent dat als de vloerleidingen ook worden gebruikt om te verwarmen, het te dicht op elkaar liggen van de leidingen in de winter kan leiden tot een te groot af te geven vermogen. En dat is niet wenselijk.

 

Dit wordt veroorzaakt doordat de volumestroom die in de zomer- en wintersituatie door de leiding loopt gelijk blijft.

Het verschil in koelopname tussen een leidingsystemen van 10 cm en 15 cm bedraagt maar 1 Watt/m2. Het verschil in afgifte tussen deze hart op hart afstanden bedraagt echter ongeveer 20 Watt/ m2. Het verschil in koelopname tussen een leidingsystemen van 15 cm en 20 cm bedraagt maar 2 à 3 Watt/ m2. Het verschil in afgifte tussen deze hart op hart afstanden ongeveer 15 Watt/ m2.

De keuze voor de toe te passen hart op hart afstanden van de vloerleidingen is dus afhankelijk van de gebruikstoepassing van de ruimte én van de interne en externe warmtelasten in de ruimte. Zowel in de winter als in de zomer.