Wat is zuurstofdiffusie?

Kunststofleidingen zijn gasdoorlatend, waardoor er zuurstof in de installatie kan komen. De watertemperatuur levert hieraan de grootste bijdrage, omdat de zuurstof-toetreding exponentieel met de watertemperatuur toeneemt. De zuurstof reageert met de metalen onderdelen van de installatie en kan corrosie veroorzaken.

 

De leidingen die wij in de vloerverwarmingsinstallatie toepassen zijn voorzien van een zuurstofremmende laag. Deze EVOH-laag is aan de buitenzijde van de leiding aangebracht. Onze leidingen voldoen aan de eisen van de DIN 4726 en de BRL.