Beleid verpakkingen

Verpakkingen in de Keten

In ons streven naar een duurzamere bedrijfsvoering erkennen we het belang van het verminderen van verpakkingen binnen onze leveringsketen. Dit beleid, genaamd "Verpakkingen in de Keten", richt zich op het minimaliseren van het gebruik van verpakkingen bij onze producten en het bevorderen van milieubewuste praktijken onder onze partners. Het beleid legt onze strategieën en verplichtingen vast om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzaamheid te integreren in onze dagelijkse operaties.

1. Stimuleren van ketenpartners voor verpakkingsreductie

2. Verpakkingsreductie in eigen projecten

3. Betrekken van assemblagepartners

Implementatie & monitoring