Website disclaimer

Alle informatie op de website van WTH heeft een informatief karakter. Alhoewel WTH getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert WTH niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. WTH accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat WTH voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan WTH.

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites die niet van WTH zijn. WTH is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.