De maximaal thermostaat wordt toegepast als beveiling indien deze een watertemperatuur meet >55oC.
Als deze temperatuur in het systeem wordt overschreden wordt het contact verbroken om te voorkomen dat het water met een te hoge watertemperatuur het systeem instroomt.
De thermostaat dient handmatig gereset te worden om het systeem weer te laten werken.

De maximaalbeveiliging bestaat uit 2 onderdelen: