Module DW is een module met een dubbele warmtewisselaar voor aansluiting op de module Verdelerbalken in kunststof of staal.

Toepassing

Systemen met een dubbele warmtewisselaar (DW) worden gebruikt wanneer het primaire en secundaire systeem gescheiden dienen te zijn. Een dubbele warmtewisselaar heeft twee gescheiden systemen in de warmtewisselaar.
Dit systeem heeft daarom 4 primaire aansluitingen wat het mogelijk maakt om verschillende temperaturen gelijktijdig op de warmtewisselaar aan te bieden aan het systeem.

Het systeem kan dan gebruikt worden om zowel te verwarmen als te koelen.

Het water van het secundaire systeem wordt in de warmtewisselaar verwarmd of gekoeld door het water van één van beide primaire systemen. De circulatiepomp dient om het water in het secundaire systeem te laten circuleren over de vloerverwarmingsgroepen. Omdat het secundaire systeem een gesloten systeem is heeft dit gedeelte ook een expansievat waarmee drukverschillen opgevangen kunnen worden.