Hoe dik moet een dekvloer zijn voor vloerverwarming?

Wij krijgen dagelijks allerlei vragen over vloerverwarming. Eén van de vragen die veel terug komt is hoe dik de dekvloer moet zijn bij toepassing van vloerverwarming en vloerkoeling.

In Nederland heeft ISSO (kennisinstituut voor de installatiesector) richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen van vloerverwarmingssystemen. De richtlijnen gaan ook in op de wijze waarop vloerverwarming het beste kan worden toegepast bij welke afwerkvloer. Bij woningen gebruikt men veelal een zandcement dekvloer, bij appartementenbouw calciumsulfaat gietvloer (anhydriet) en bij grotere oppervlakken als magazijnen en winkels beton (monolitisch).

Dekvloer op bezemschone vloer (zand/cement)

Bij een dekvloer op een bezemschone vloer moet de totale dikte van de dekvloer, exclusief tegel, minimaal 4 cm te zijn. Inclusief tegel is dit 5 cm. Bij toepassing van linoleum of tapijt wordt uitgegaan van een dekvloerdikte van 5 cm. 

Zwevende dekvloer (zand/cement)

Bij toepassing van een dekvloer op isolatie wordt uitgegaan van een afwerkvloer met een dikte van 70 mm exclusief tegel. Als ons toevoegmiddel TOMID wordt toegepast kan volstaan worden met 55 mm.

Calciumsulfaat gietvloer (anhydriet)

Bij toepassing van een calciumsulfaat gietvloer geldt bij zowel een zwevende als niet-zwevende uitvoering een dikte van 50 mm.

Monolitisch afgewerkte betonvloer

Bij een monolitisch afgewerkte vloer kan de vloerverwarmingsbuis op het ondernet of onder het bovennet worden gemonteerd. Bij montage onder het bovennet worden de buizen tijdelijk op het ondernet vastgezet. Na plaatsing van de supporten en de bovenwapening wordt de buis na ophalen onder het bovennet vastgezet. Bij montage op het ondernet is er grotere vrijheid voor bijvoorbeeld het fixeren van machines en stellingen. Bij montage onder het bovennet is een hogere warmte-uitwisseling mogelijk.

Download een compleet overzicht van vloerconstructies.