Wat is een dilatatie?

Dilataties zijn sneden die de dekvloer opdelen in velden van beperkte grootte, meestal met een rechthoekige vorm. 

Een beperkt aantal dilataties kan nodig zijn om de dekvloer in horizontale richting vrij te kunnen laten vervormen. Dilataties zijn dus geen krimpvoegen, zoals wel eens wordt gedacht.