Wat is een hybride verdeler?

Een hybride vloerverwarmingsverdeler is een verdeler met pomp die toegepast kan worden bij duurzame warmte-opwekkers zoals een warmtepomp, om het rendement daarvan niet te beïnvloeden. Bij een hybride verdeler wordt de pomp alleen ingeschakeld als dit echt nodig is, bijvoorbeeld als de capaciteit van de primaire pomp ontoereikend is. De pomp reageert op de meting van de van aanvoer- en retourtemperatuur. 

 

Als in combinatie met een naregeling per groep maar een paar groepen geopend zijn, kan de primaire pomp zonder steun voor circulatie zorgen. Pas als er meer groepen open staan of de retourtemperatuur door veel warmteafgifte snel omlaag loopt, gaat de pomp van de verdeler helpen om een betere circulatie te krijgen. Hierbij wordt de capaciteit van de pomp automatisch geregeld en afgestemd op de warmte- of koelbehoefte van de vloerinstallatie.

Met een hybride verdeler is altijd een goede circulatie over de vloergroepen gewaarborgd, waarmee het systeem sneller kan opwarmen en de vloer over het gehele oppervlakte verwarmd wordt. Tevens is er geen onnodig energieverbruik doordat de vloerverwarmingspomp terugloopt in toerental of uitschakelt zodra dit mogelijk is.