Generieke Poortinstructie (GPI)

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. 

Voor wie geldt de GPI?

De nieuwe GPI is van toepassing op iedereen, die werkzaamheden verricht op een bouwplaats (na het betreden van het veiligheidsinstructiebord). Denk hierbij bijvoorbeeld aan opdrachtnemers, onderaannemers, monteurs en toeleveranciers. 

Wat is de GPI?

Poortinstructies zijn instructies, die medewerkers moeten hebben gevolgd voordat ze een bouwplaats mogen betreden. Deze medewerkers moeten vervolgens slagen voor de GPI- toets. Als een medewerker niet kan aantonen voor de toets geslaagd te zijn, dan mag deze persoon de bouwplaats niet betreden. Daarnaast moet de medewerker een geldig paspoort of ID-kaart kunnen overhandigen.

Er zijn 3 verschillende poortinstructies:

Voor WTH geldt uiteraard de module voor Installatietechniek.

Hoe werkt het?

Om de poortinstructies te kunnen doorlopen en het bijbehorende GPI-certificaat te behalen is een inlogcode nodig. Het behaalde certificaat blijft 1 jaar geldig.

Éénmalige bezoekers

Éénmalige bezoekers bezoeken een bouwplaats altijd tijdelijk en onder begeleiding. Zij verrichten geen directe werkzaamheden aan de bouwprojecten. Zij kunnen vooraf de ‘veiligheidsinstructie bezoeker bouwlocatie’ bekijken en de ‘verklaring van gezien’ downloaden en uitgeprint en ingevuld meenemen naar de bouwplaats. Als er buiten de bouwplaats goederen afgegeven worden, dan hoeft niet voldaan te zijn aan de GPI.

Waarom is er een nieuwe GPI?

Er waren veel verschillende poortinstructies in omloop van bouwbedrijven. Medewerkers die op veel bouwplaatsen kwamen, moesten steeds weer andere instructievideo’s bekijken. Het is veel handiger, veiliger en efficiënter om van één generieke poortinstructie gebruik te maken. Naast de GPI kunnen bouwbedrijven nog aanvullende instructies geven (die geen herhaling zijn van de GPI). 

Hoe is de GPI tot stand gekomen?

Alle bedrijven, die bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) zijn aangesloten hebben in samenwerking met de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) voor uniforme poortinstructies gezorgd. De GCVidB is een gedragscode van een aantal toonaangevende bouwondernemingen.

TBI is ook bij de Governance Code aangesloten. De aangesloten bedrijven hebben de instructies in 2018 uitvoerig getest met de eigen medewerkers. Lees meer over de Governance Code .