Een stabiel en comfortabel binnenklimaat voor alle gebruikers

Torens Trip van Zoudtlandt Kazerne bieden summum van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

In januari 2016 kregen aannemer Heerkens van Bavel, E-installateur Van Hees Elektrotechniek en W-installateur vdBuijsInstall de opdracht voor bouw van de twee legeringsgebouwen ten behoeve van Het Instituut Defensie Leergangen, gegund.
In de gebouwen wordt gebruikgemaakt van lage temperatuur vloerverwarming en hoge temperatuur vloerkoeling, voor een optimaal gebruikerscomfort, tegen een minimaal energieverbruik. Van den Buijs: “In de engineeringsfase hebben we maximale aandacht besteed aan flexibele indeelbaarheid en regelbaarheid, in nauwe afstemming met vloerverwarmingspartner WTH, waarmee we al 27 jaar samenwerken. Een periode waarin het bedrijf zich heeft bewezen als kenniscentrum voor kwaliteitsvolle vloerverwarming en -koeling, inclusief bijbehorende bouwfysische aspecten.”

Lees het gehel artikel in Installatie&Bouw