Met innovaties moet de kracht van generaties worden benut

Voor mij betekent innovatie: werken aan de toekomst. Hoe kunnen wij ons product, ons proces of onze dienst blijven verbeteren, waardoor we efficiënter werken en ons onderscheiden in de markt? Innoveren doen we samen met verschillende (ontwikkel)partners. Een voorbeeld hiervan is onze nieuwe modulaire kunststofverdeler. Door een slimmer ontwerp hebben deze nu allemaal dezelfde werking en opbouw. Ze zijn hierdoor onderling uitwisselbaar; met minder producten, maximale mogelijkheden en flexibiliteit.

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Kijk maar naar corona, de energieprijzen, de energietransitie of de woningmarkt. Wat doet dit in relatie tot thuiswerken, de gezondheidszorg, infrastructuur voor transport en data, grondstoffen en de beschikbaarheid ervan? Dit zijn enorme risico’s maar ook grote kansen; als je er goed op inspeelt. Innovatie speelt hierbij een steeds grotere rol.

De kracht van generaties helpt innovaties versnellen

Hier komt mijn praktische ervaring goed van pas. De jongeren zijn vaak theoretisch goed onderlegd en kunnen snel informatie verzamelen en delen. Ze missen soms nog wat technische bagage. Door het samenbrengen van praktische kennis en ervaring met de vernieuwende, frisse blikken van slimme jongeren kan de kracht van generaties worden benut. Zo kunnen we innovaties versnellen. Met een aantal collega’s van andere TBI-ondernemingen heb ik afgelopen jaar de cursus ‘de kracht van generaties’ mogen volgen. Zeker de laatste dag, waarbij iedereen twee collega’s van een jongere generatie mocht meenemen, was leuk en leerzaam. Dan word je je nog meer bewust van de andere manier van denken en werken van jongeren.

Geen werk maar hobby

Mijn werk is mijn grote hobby. Ik volg de marktontwikkelingen op de voet en verdiep mij in de techniek erachter. Mijn kennis op het gebied van warmte opwekkers en installaties voor zowel verwarmen, koelen, ventilatie en regelen voor woningbouw en utiliteit is breed. Door de techniek te begrijpen kun je de juiste keuzes maken en weet je wat er verbeterd moet worden. Ik merk wel dat je af en toe rust moet nemen om het creatieve proces te activeren. Om te vernieuwen en te verbeteren moet je het gas soms even loslaten en ‘out of the box’ denken.

Denken vanuit de klant

Ik zie innovatie als een continu proces. Je moet blijven kijken welke, latente, behoefte er is bij de klant. Met mijn ervaring doe ik dat vanuit vele invalshoeken. Want wie is de klant? Daar gaat het om. De eindgebruiker, de beheerder, de installateur, de aannemer of de projectontwikkelaar. Ieder heeft zijn eigen belang ten aanzien van een innovatieproces.”

 

Note: artikel geplaatst in TBI jaarverslag 2021 - pagina 73


Paul Frijters

Geschreven door:

Paul Frijters

Productontwikkelaar