Ontdek de voordelen van een hybride verdeler

Investeer in een goede installatie, pluk de vruchten van efficiëntie en comfort

Zelfs in de TV-reclame wordt voorgespiegeld dat het hybride bijplaatsen van een warmtepomp vrijwel overal mogelijk is. En als de warmtepomp dan niet het beoogde rendement haalt dan moet de producent ervan zich verantwoorden. De oorzaak ligt dan meestal in een slechte isolatie en kierdichting van de woning en te weinig aandacht voor aanpassen en inregelen van het bestaande afgiftesysteem.

Een van de argumenten om een warmtepomp te kunnen plaatsen is dat de woning al (gedeeltelijk)  voorzien is van vloerverwarming. Minder bekend is dat de bestaande mengverdeler met circulatiepomp een belangrijke bijdrage levert in het verpesten van het opwekkingsrendement van de warmtepomp. 

Voor een woning in Berkel en Rodenrijs is door Ruud Verbraak van Ruver Advies geadviseerd om het monoblok Amber van IthoDaalderop hybride met de bestaande gasketel op te stellen. Deze warmtepomp werkt op het natuurlijke koudemiddel R290 propaan. Voor de aansluiting onder de woning door is gekozen voor 32mm kunststof buis, zodat het nominale debiet gemakkelijk rondgepompt kan worden. De mengverdeler is vervangen door de Hybride verdeler van WTH, zodat er bij een lage aanvoerwatertemperatuur uit Amber geen menging optreedt en de verdeler pas gaat mengen als de gasketel voor een hogere aanvoerwatertemperatuur zorgt. De rest van het afgiftesysteem was vooraf al goed ingeregeld.

Via monitoring zijn zowel de warmtepomp, de hybride verdeler als het energieverbruik in een app zichtbaar en mag geconstateerd worden dat de installatie functioneert zoals dit verwacht mag worden. De investering kan nu ook binnen de beoogde termijn worden terugverdiend. 

Hybride verdeler van WTH

De hybride verdeler is in 2015 bedacht en wordt gebruikt om warmte of koude gelijkmatig te verdelen in een gebouw of ruimte. Het combineert kanalen, leidingen en ventilatoren om luchtstromen te verplaatsen en de temperatuur te regelen. Door convectie circuleert de lucht, terwijl straling warmte direct overdraagt van warme oppervlakken naar koelere. Deze systemen worden vaak gebruikt in gebouwen waar gelijkmatige temperatuurverdeling cruciaal is, zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen. Ze helpen energie te besparen en verminderen de ecologische voetafdruk van gebouwen.