Reflectiefolie om warmteverlies te beperken, zinvol/zinloos?

Regelmatig wordt ons door klanten voorgelegd dat het gewenst is om een reflectiefolie (aluminium of iets dergelijks) in de vloer toe te passen, om de warmteverliezen te beperken. Maar heeft het daadwerkelijk zin om een dergelijk materiaal aan te brengen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons eerst realiseren dat het transporteren van warmte in onze verwarmingswereld op drie manieren plaatsvindt: via geleiding, via convectie en door uitstraling. Reflectie treedt alleen op als er een luchtlaag aanwezig is, waarin de reflectie van uitgestraalde energie kan plaatsvinden.

Prima warmtegeleider

Wanneer tussen constructieve bouwdelen, die beiden de warmte redelijk goed geleiden (bijvoorbeeld een ruwe betonvloer en afwerkvloer), een aluminiumfolie wordt aangebracht, zal de warmte beter geleid en verspreid worden. Aluminium is immers een prima warmtegeleider en door het ontbreken van een luchtlaag is er geen sprake van uitstraling. Door het toepassen van een folie-laag komen de bouwkundige delen echter wel los van elkaar te liggen, hetgeen constructief niet altijd gewenst is. Omdat de vloer de warmte toch al goed geleidt, weegt de iets egalere vloertemperatuur niet op tegen de extra risico’s van en kosten voor het aanbrengen van de folie-laag.

Energie terugkaatsen naar de zon?

Wanneer er wel een luchtlaag gehouden wordt boven de reflectiefolie, dan is het onzinnig om te veronderstellen dat energie wordt teruggekaatst naar het energie-uitstralende oppervlak. Energie stroomt van een hoog niveau naar een lager niveau en terugkaatsen zou betekenen dat we de energie van het lagere niveau terug kunnen sturen naar het hogere niveau. Zo sturen we met een reflectiefolie aan de buitenzijde van een raam de warmte ook niet terug naar de zon, maar wordt de warmte bijvoorbeeld gereflecteerd naar de koudere grond rondom het gebouw. Reflectiefolie heeft dus alleen zin als we de uitgestraalde energie nuttig kunnen wegkaatsen in plaats van terugkaatsen. 

Reflectie achter een radiator?

Reflectiefolie over het volledige wandoppervlak achter een radiator plaatsen is dus onzin, alleen de folie die de energie aan de randen langs de radiator de kamer in kan reflecteren is effectief. In een dergelijke situatie is een laagje isolatiemateriaal achter de radiator vele malen effectiever, dit verhindert dat de aan de achterzijde uitgestraalde energie door geleiding snel de achterliggende wand in verdwijnt.

Reflectie in een vloer?

Reflectiefolie in een verwarmde vloer heeft zelfs met een gecreëerde luchtlaag (bijvoorbeeld bubbeltjesfolie) absoluut geen effect, er is namelijk geen oppervlak met een lagere temperatuur, waar de aan de onderzijde uitgestraalde warmte nuttig naartoe gekaatst kan worden. 
Natuurlijk zal het luchtlaagje wel voor een isolerende werking zorgen, doordat deze de warmtegeleiding doorbreekt. Maar hiermee wordt ook een zwevende vloer gecreëerd, waaraan extra bouwkundige eisen worden gesteld om scheurvorming te voorkomen.

Conclusie: reflectiefolie onder vloerverwarming is onzin!