Slimmer, comfortabeler en efficiënter

U leest er alles over in de media. Thema’s als digitalisering, circulariteit, duurzaamheid, energiezuinigheid, prefab en modulaire bouw zijn hot. Alles moet efficiënter, veiliger, slimmer …

Ook wij zijn continu aan het onderzoeken, ontwikkelen en innoveren om te kunnen beantwoorden aan de steeds veranderende marktbehoeften. Wat zijn uw behoeften? Hoe kunnen wij u het beste bedienen? Hoe kunnen we onze resultaten samen met onze verschillende stakeholders verbeteren? Dat zijn vragen, die regelmatig bij ons de revue passeren. U kunt dan ook door ons benaderd worden om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Naar verwachting introduceren wij begin 2021 de eerste nieuwe releases van onze producten.  Deze producten zijn aantoonbaar slimmer, comfortabeler en prestatiegerichter voor nieuwbouw en exploitatie. Bij de ontwikkeling hiervan zijn circulariteit, digitalisering, prefab, modulaire bouw en integraal samenwerken de belangrijkste speerpunten.