Van keten naar netwerk: de branche verandert, WTH verandert mee

We zitten met WTH in een behoorlijke transitie. We willen anders, (nog) beter, toekomstgerichter, slimmer en completer. Dat brengt ook allemaal nieuwe collega’s naar ons bedrijf. Collega’s met nieuwe ideeën en nieuwe energie. Zo ook Tineke Vellekoop. Tineke startte 1 september in haar functie als operationeel manager bij WTH. ‘Het ontwikkelen van mensen’ en ‘procesoptimalisatie’ waren de twee triggers in de vacatureomschrijving die haar naar WTH brachten. Tineke vertelt in dit blog over verandering en waar we volgens haar in de branche het verschil mee kunnen maken.

Na haar studie aan de TU Delft startte Tineke eind jaren ’90 in de functie van werkvoorbereider. Ze groeide door naar projectleider en het leek erop dat ze daarmee het traditionele carrière-pad bij een bouwer wel zou doorlopen. Maar het liep anders. Dat wat de klant beweegt kreeg haar speciale interesse en in haar nieuwe functies als aanjager duurzaam bouwen en regiomanager ontstond al snel een eye opener. Want wat bleken de werelden van ontwikkelen, realisatie en beheer & onderhoud totaal verschillend! En wat een afstand bestond er tussen de taal van de klant en de taal van de bouw! Zo ontstond de rode draad in haar carrière: verbinden. En dat is precies wat Tineke nu ook voor WTH doet.

Toch benieuwd: waarom hebben wij zoveel behoefte aan ‘verbinding’?

“Laat ik voorop stellen dat ik er bij WTH al vrij snel achter was dat dit bijna een familiebedrijf is. De loyaliteit van de medewerkers is enorm. Zo bezien is er dus bepaald geen gebrek aan verbinding. Maar het is ook zo dat er lang is gewerkt vanuit verschillende afdelingen die te weinig met elkaar communiceerden. WTH werkt er al langer aan om dat te verbeteren en ik pak dat nu verder op.”

“Het mooie is dat dit parallel loopt met waar we met klanten en andere partners mee bezig zijn. De branche is altijd heel lineair georganiseerd geweest, als een keten. Dat moet veranderen. Als we werkelijke toegevoegde waarde willen realiseren voor de klant, moeten we de kennis en kunde bij elkaar zetten voor de specifieke vraag van die klant. Als een netwerkorganisatie dus. Dat doen we nu intern bij WTH door te werken met klantenteams in plaats van met afdelingen Verkoop, Calculatie en Realisatie. En extern zoeken we de samenwerking op met onze klanten en partners, zodat we samen steeds beter worden en steeds betere oplossingen bedenken.”

Hoe ziet dat er in de praktijk dan anders uit?

“Intern was het bij WTH altijd zo dat een klant eerst contact had met Verkoop die de afspraken maakte, daarna werd door de afdeling Calculatie de offerte gemaakt en daarna was het de beurt aan de afdeling Realisatie. Die afdelingen volgden elkaar in het proces op. Een waardenstroomanalyse wees uit hoe ineffectief dit eigenlijk is. Zeker met het oog op de klant. Door die analyse kregen collega’s inzicht in hoe hun eigen handelingen invloed hadden op latere handelingen van collega’s. We besloten de afdelingen helemaal om te gooien. Nu werken we met klantenteams, waarin Verkoop, Calculatie en Realisatie samenwerken om tot de beste oplossingen te komen.”

“Uitgangspunt is de specifieke vraag van de klant: hoe en met wie kunnen we daar het beste aan beantwoorden? Daarbij kijken we verder dan de eigen branche alleen. Zo hiërarchisch als de branche traditioneel is georganiseerd, zo werkt het tegenwoordig niet meer. De hele maatschappij is wat dat betreft aan het veranderen.”

“Als je een huisvestingsvraagstuk hebt, welke dan ook, moet je dat afpellen naar de essentie. Welke specialisten moet je met elkaar in een hok zetten om daar een oplossing voor te vinden? Dat is wat wij nu gaan doen en onze inbreng daarbij is de expertise die we hebben op het gebied van comfort. Een prettig en gezond binnenklimaat dus. Je goed voelen.”

En hoe gaat het nu, die verandering?

“We pakken het stap-voor-stap aan. Er zit zoveel kennis bij WTH en we willen zoveel zo snel! Maar dat is niet verstandig en dat kan ook niet. Dus maken we elke verandering klein. Als er elke week iets verandert bereik je in een paar maanden tijd enorm veel met elkaar. Ik weet dan ook zeker dat we over een jaar compleet anders werken. Niet meer vanuit afdelingen of bedrijven, maar vanuit die specifieke vraag en behoefte van de klant. Dan krijgen we compleet andere oplossingen. Oplossingen die we nu nog niet kunnen bedenken in de branche. Kennis = macht geldt nu simpelweg niet meer. Kennis delen, daar gaat het om. Het echt samen doen. Dan komen we verder met elkaar.”


Tineke Vellekoop

Geschreven door:

Tineke Vellekoop

Manager Operations