WTH kiest voor duurzaam hergebruik bedrijfskleding

Op 23 februari 2017 ontvingen onze medewerkers hun nieuwe bedrijfskleding van Circuwear by Outfit company wear. Naast criteria als comfort, veiligheid en representativiteit is duurzaam een belangrijke leidraad bij onze zoektocht naar nieuwe bedrijfskleding geweest.

Duurzaamheidsambitie

Met de keuze voor circulaire bedrijfskleding hebben we een belangrijk nieuw onderdeel kunnen toevoegen aan ons MVO-beleid. Het biedt ons de mogelijkheid om onze oude afgedragen bedrijfskleding te retourneren. Circuwear by Outfit company wear zorgt ervoor dat de bedrijfskleding wordt gerecycled en verwerkt tot grondstoffen voor andere producten om zo de jaarlijkse hoeveelheid textiel die in Nederland in de verbrandingsovens belandt, zo’n 160 miljoen kilo, terug te dringen. Op zowel de vestiging in Dordrecht als Zaandam staan inmiddels inzamelingsunits waarin onze medewerkers hun oude bedrijfskleding kunnen deponeren.

In lijn met TBI doelstelling

Hiermee lopen wij vooruit op de richtlijnen van TBI, die onlangs ten aanzien van circulaire en bedrijfsveilige kleding een ambitieuze doelstelling heeft geformuleerd, die luidt: “Bedrijfskleding die tot stand komt in samenwerking met ketenpartners waarbij de levensduur van het product, de waarde en herbruikbaarheid van grondstoffen en energiegebruik in productketens wordt geoptimaliseerd en verspilling van grondstoffen wordt voorkomen, met inachtneming van ecologische, economische en sociale impact.”
Begin maart organiseert TBI voor al haar bedrijven een kick-off. De ambitie is om eind 2017 40% van de gekochte kg kleding circulair te laten zijn en eind 2022 zelfs 100%.

We zijn er trots op dat we hiermee een volgende stap kunnen maken binnen de duurzaamheidsambitie!