WTH, BRON | TECHNOLOGIE en Thermia: het duurzame trio

Door technologische ontwikkelingen is de bouwplaats een complexe omgeving geworden waarbij steeds meer partijen betrokken zijn om de onderliggende infrastructuur voor water, ICT, warmte en energie te realiseren. Veel bouwprocessen zijn echter gebaseerd op intuïtie en informele samenwerkingsverbanden waardoor de coördinatie niet altijd strak geregeld is en kans op faalkosten groot is.

In de energie keten, van opwekking tot afgifte, zitten verschillende demarcaties waarbij de kans bestaat dat aansluiting en inregeling niet optimaal zijn. Door hun technieken en dienstverlening te bundelen willen WTH, Brontechnologie en Thermia de coördinatie in deze keten vereenvoudigen en verbeteren. Naast systeemontwerp, WKO inclusief afgifte en volledige installatie heeft u prestatiegarantie en nazorg. Alles in één hand! Dit betekent ontzorging en een maximale invulling van duurzaam comfort in woon- en werkgebouwen. Zodat wij samen met u ook uw klanten optimaal kunnen bedienen.